Reparation af Maskiner.
Køb og salg af nye og renoverede
Cafe , Storkøkken , Kantine og Fast Food Maskiner og tilbehør.
Specialopgaver i rustfrit stål udføres.

Valg af emissionsfaktor for TN1.


Hvilke emissionsfaktorer, der passer til hvilke overflader. For nogle overflader er der angivet et interval. Et interval skyldes, at den pågældende overflade kan have forskellige grader af det at være blank. For at vide den endelige og den mest præcise emissionsfaktor, kan man benytte et termometer med fast føler som reference. Dette referencetermometer med fast føler skal dog have en god nøjagtighed. Eksempelvis hvis der er angivet et interval fra 30- 40 i tabellen, kan man starte med at indstille TN1 til at have en emissionsfaktor på 30. Hvis der da er forskel på målt temperatur på TN1 og på den målte temperatur med fast føler, ændres emissionsfaktor opefter mod tallet 40 indtil at de to termometre måler ens. Såfremt at der ikke haves et referencetermometer med fast føler for sammenligning af temperatur skal man indstille TN1 til den laveste emissionsfaktor i intervallet, såfremt man ønsker at kontrollere op mod en max. temperatur eks. 5 gr. C. i køleskabe. Såfremt man ønsker at kontrollere en minmumstemperatur skal man vælge den højeste emissionsfaktor i intervallet. Det er nemlig sådan, at man måler en højere temperatur jo lavere emissionsfaktor der vælges. Man kan sige, at man foretager en kalibrering/ justering af termometeret til den pågældende overflade. TN1 er fabriksindstillet til 95, således at termometeret kan benyttes for matte og mørke overflader.

Overflade

Emissionsfaktor

Overflade

Emissionsfaktor

Sort overflade

1.00

Aluminium, oxideret

0.76

Radiator

0.80…0.85

Brød i ovn

0.88

Asfalt

0.95

Glas

0.85

Beton

0.88

Støbegods, blank

0.60…0.80

Tagpap

0.90

Støbegods, rå

0.94

Is, glat

0.92

Hård gummi

0.95

Jern, rusten

0.65

Træ, natur

0.85…0.90

Jern, smedet

0.90

Nitrolak, sort skindende

0.93

Jern, oxideret (blank)

0.50…0.90

Sod

0.95

Kunststof

0.90

Sand

0.75

Papir

0.90

Tin, rusten

0.85

Porcelæn, glaseret

0.95

Vand

0.92

Emaljelak, hvid

0.91

Kobber, sort oxideret

0.60…0.80

Tegl

0.93

Tekstiler

0.80…0.95

Stålblik, rusten

0.85

Pap

0.95

Hud

0.98

Fødevarer

0.90…0.95

Gips

0.80…0.90

Murværk, oppudset

0.93

Kommentar:

Alle overflader der er varmere end det absolutte nulpunkt på -273°C afgiver varme i form af et infrarødt lys, hvor selve udstrålingen forøges med stigende temperatur. Et infrarød termometer ser denne udstråling og udlæser temperatur i grader celsius i display. Ved en måling må der tages hensyn til en overflade og dennes evne til at udstråle. Dette benævnes ofte emission. Forskellige overflader udstråler forskellige størrelse af stråling ved samme temperatur. Emissionsfaktoren beskriver denne egenskab.

Langt de fleste infrarøde termometre på markedet har en indstillet emissionsfaktor på 0,95- 0,97, hvilket betyder at disse kan benyttes på langt de fleste overflader. Men såfremt der ønskes en meget nøjagtig måling og der ønskes målt på blanke og polerede overflader kan en indstilling anbefales. Valg af emissionsfaktor kan ses i ovenstående tabel, hvor der kan forekomme et interval, i det en overflade kan variere. Såfremt der ønskes en mere præcis emissionsfaktor vælges en emissionsfaktor i intervallet. Med denne indstilling måles en temperatur, der sammenholdes med en målt  temperatur med et nøjagtigt termometer med en overfladeføler for direkte berøring. Ved en eventuel afvigelse de to målte temperaturer i mellem, vælges en ny emissionsfaktor, der er mindre eller større. Såfremt der måles en for lav temperatur med det infrarøde termometer skal emissionsfaktor gøres mindre og omvendt ved en for høj målt temperatur. Dette gøres indtil de to temperaturer er ens. Når dette er sket vil man have en meget nøjagtig måling på denne overflade. En måde at se hvor meget en forkert indstillet emissionsfaktor vil betyde, kan gøres ved at måle på en tilfældig overflade med to forskellige værdier.

Generelt kan det siges at et infrarødt termometer giver en hurtig måling (½ sek.) og har en yderst god gentagelsesnøjagtighed.


Printer venlig side.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev så vil du
modtage gode tilbud på din e-mail jævnligt.


Tilmeld Frameld


NPS Food Teknik ApS - Merkurvej 4 F- 4200 Slagelse
Tlf: 35 81 67 00 - Mail: info@npsfoodteknik.dk
CVR: 33038623 - Bank: spar nord Reg. 9383 konto nr. 4573284343
Forbehold for udsolgte varer, taste/trykfejl og e.v.t. prisændringer.
(C) Copyright by NPS Food Teknik 2002-2019